Om oss

Haugaland sopp- og nyttevekstforening, stiftet i 1981, er en liten, men aktiv forening med rundt 95 medlemmer. Medlemskap er åpent for alle interesserte.
Som medlem i HSNF blir du samtidig medlem i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Du mottar informasjon om lokallagets aktiviteter og nasjonalforbundets tidsskriftet Sopp og nyttevekster som kommer ut fire ganger i året. Heftet har mange interessante artikler, oppskrifter og idéer. Årskontingenten for 2020 er kr 480 for hovedmedlemmer (med tidsskrift) og kr 120 for husstandsmedlemmer (uten tidsskrift). Du kan melde deg inn ved å fylle ut innmeldingsskjemaet på NSNFs medlemssiden — husk å oppgi Haugaland som tilknyttet medlemsforening, da blir dine medlemsinformasjon sendt til styret her.
Du kan også ta kontakt med et av foreningens styremedlemmer (nedenfor).

Våren er tida for grønne vekster. Om høsten går det mest i sopp.
Vi arrangerer medlemsmøter, kurs/studiesirkler, turer, fester og gratis soppkontroller i soppsesongen.
Foreningen har urtehage på Hemmingstad kultursenter. I det sørøstre hjørnet finner du hagen, et lunt sted med benk for den som ville sitte ned. Her er det dugnad og urtevandringer i sesongen.
Er du glad i å ferdes i skog og mark? Liker du å sanke av naturens spiskammers? Bli med! Ta med venner og kjente!

Jostein Jektnes

Styreleder

971 91 021

jostein.jektnes@ymail.com

Ingebjørg Stene Jacobsen

Sekretær

908 65 917

isjacob@online.no

Helge Aksdal

Styremedlem/soppsakkyndigansvarlig

416 29 340

helge.aksdal@haugnett.no

Lishild Nesheim

Nestleder

924 27 277

lnesheim@online.no

Sigrid Marud Lauridsen

Styremedlem

977 46 694

sigrid.lauridsen@gmail.com

Gunnbjørg Lomeland

Styremedlem/Studieleder

990 25 924

g_lomeland@hotmail.com

Anne Kjersti Aarhus

Styremedlem

93 216 670

akaarhus@icloud.com

Lars Olaf Eide

Varamedlem

909 13 561

loeide@online.no