Om oss

styre

Haugaland sopp- og nyttevekstforening, stiftet i 1981, er en liten, men aktiv forening med rundt 100 medlemmer. Medlemskap er åpent for alle interesserte.
Som medlem i HSNF blir du samtidig medlem i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Du mottar informasjon om lokallagets aktiviteter og nasjonalforbundets tidsskriftet Sopp og nyttevekster som kommer ut fire ganger i året. Heftet har mange interessante artikler, oppskrifter og idéer. Årskontingenten for 2022 er kr 480 for hovedmedlemmer (med tidsskrift) og kr 120 for husstandsmedlemmer (uten tidsskrift). Du kan melde deg inn ved å fylle ut innmeldingsskjemaet på NSNFs medlemssiden — husk å oppgi Haugaland som tilknyttet medlemsforening, da blir dine medlemsinformasjon sendt til styret her.
Du kan også ta kontakt med et av foreningens styremedlemmer (nedenfor).

Våren er tida for grønne vekster. Om høsten går det mest i sopp.
Vi arrangerer medlemsmøter, kurs/studiesirkler, turer, fester og gratis soppkontroller i soppsesongen.
Foreningen har urtehage på Hemmingstad kultursenter. I det sørøstre hjørnet finner du hagen, et lunt sted med benk for den som ville sitte ned. Her er det dugnad og urtevandringer i sesongen.
Er du glad i å ferdes i skog og mark? Liker du å sanke av naturens spiskammers? Bli med! Ta med venner og kjente!

styreeoversikt

Jostein Jektnes

Styreleder

971 91 021

jostein.jektnes@ymail.com

Ingebjørg Stene Jacobsen

Sekretær

908 65 917

isjacob@online.no

Helge Aksdal

Styremedlem/soppsakkyndigansvarlig

416 29 340

helge.aksdal@haugnett.no

Lishild Nesheim

Nestleder

924 27 277

lnesheim@online.no

Sigrid Marud Lauridsen

Styremedlem

977 46 694

sigrid.lauridsen@gmail.com

Gunnbjørg Lomeland

Styremedlem/Studieleder

990 25 924

g_lomeland@hotmail.com

Jonathan Simonsen

Styremedlem

92898703

joggetur86@gmail.com

Eli Thorsen

Styremedlem

90648243

eliaijala@hotmail.com