Årsmøte

soppkontroll-placeholder

Praktisk info

Dato: 24.02.22

Tidspunkt: 19:00 - 21:00

Adresse: Bjørgvingata 40, 5531 Haugesund, Norge

Forening: Haugaland sopp- og nyttevekstforening

Region: Rogaland

Pris fra: Gratis

Ledere

Arrangementet er stengt for påmelding

Velkommen til Årsmøte

Velkommen til årsmøte
torsdag 24. februar 2022 kl. 19.00 på
IOGT-huset, Bjørgvingata 40, Haugesund
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll
• Årsmelding, regnskap og budsjett
• Valg
• Styre, Valgkomite, Revisor, Delegater til Årsmøtet i forbundet
• Innkomne saker