Årsmøte2023

soppkontroll-placeholder

Praktisk info

Dato: 23.02.23

Tidspunkt: 19:00 - 21:00

Adresse: Bjørgvingata 40, 5531 Haugesund, Norge

Forening: Haugaland sopp- og nyttevekstforening

Region: Rogaland

Pris fra: Gratis

Ledere

Påmeldingsfristen for dette arrangementet var 20.02.2022 00:00

Velkommen til Årsmøte

Velkommen til årsmøte
torsdag 23. februar 2023 kl. 19.00 på
IOGT-huset, Bjørgvingata 40, Haugesund

det vil bli innslag av Cathrine Johnsen fra fru Johnsens nyttevekster og gjennomgang av sentrale saker

• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll
• Årsmelding, regnskap og budsjett
• Valg
• Styre, Valgkomite, Revisor, Delegater til Årsmøtet i forbundet
• Innkomne saker