Informasjon om sopp

Her finner du forslag til litteratur som kan gjøre deg tryggere på å gjenkjenne matsopp

Informasjon om sopp – artsbestemmelse og bruk i mat –

er generelt lett tilgjenglig, men virkelige trygghet ved soppsanking krever kunnskap, erfaring og forsiktighet. Å la være er ikke noe skam.
Beste start er å ta et kurs ledet av en NSNF-sertifiserte soppsakkyndige/soppkontrollør.
HSNF organiserer regelmessig slike kurser til både nybegynnere og viderekomne.

Ved å følge denne lenken finner du Vanlige norske sopper.

Litteratur

Norske sopper
Inger Lagset Egeland og Steinar Myhr
Oslo: Gyldendal, 1999. 3. rev. utgave 2003. 295s. 4. rev. og utvidet utgave 2011. 307s.
Vel den mest brukte oppslagsbok for soppfolk i Norge.
Boken dekker artskunnskap og teoristoff som kreves for å bli soppkontrollør, og for å gå opp til «Prøve for soppsakkyndige».

Matsopper
Leif Ryvarden
Oslo: Damm, 2007. 96s. Ny utgave, 2010 med tittelen Norske matsopper.
Håndig, liten bok som beskriver og omtaler 37 spiselige sopper og 5 «giftsopper du må kjenne» (Ryvarden).

Sikre sopper
Inger Lagset Egeland og Steinar Myhr
Oslo: Gyldendal, 2009. 143s. Ny utgave, 2012.

Sopphåndboka
Per Marstad Oslo: Tun, 2011. 200s.
Se anmeldelse på forbundets nettsiden: «Dette er en tiltalende bok for nybegynnere og noe viderekomne soppentusiaster».

Den Store Soppboken
Thomas Læssøe og Anna Del Conte
Oslo: Teknologisk Forlag, 2000. 256s. Oversatt fra engelsk. Originalens tittel: The Mushroom Book (1996)
Artsbestemmelse, innhøsting og matlaging av over 450 sopparter.

Soppboka
Gro Gulden og Per Marstad
Oslo: Cappelen Damm, 2018 346s
Denne boka har bilder og beskrivelse av alle de vanlilgste mat- og giftsoppene i skog og mark i Norge