Årsmøte

Praktisk info

Fra: 20.02.20 17:30

Til: 20.02.20 18:30

Adresse: Kvalamarka 25, 5514 Haugesund, Norge

Forening: Haugaland sopp- og nyttevekstforening

Region: Rogaland

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Arrangementet er allerede ferdig

Møtet holdes på Kvalatunet

Velkommen til årsmøte
torsdag 20. februar 2020 kl.17.30 på
Kvalatun, Kvalamarka 25, Haugesund

• Godkjenn av innkalling og dagsorden
• Valg av ordstyrar, referent og underskrivarar av protokoll
• Årsmelding, rekneskap og budsjett
• Endring av vedtekter (foreslått utviding av styret med 2 representantar)
• Valg
• Styre, Valgkomite, Revisor, Delegatar til Årsmøtet i forbundet
• Innkomne saker

Det blir foredrag om sanking i Norden etter møtet